Donate

What you can do

Contribute Rs. 800/- per month for an orphan child for his/her food and education Provide bicycles to our missionary evangelists who are toiling to go to the mission fields and reach the unreached faster. It will help the evangelist to visit over hundreds of villages on your behalf.

Sponsor a native missionary and his family by contribute Rs. 3000/- per month so that he can give more time to reach the unreached and win the lost soul for the Lord.

Contribute Rs. 250/- per Bible, the NT tract and literatures etc. It will help a new believer to grow in God on your behalf.

Contribute Rs. 1500/- and adopt a village, we will present the Gospel to every home of targeted village on your behalf.

Would you like to support us? You can pray for

  • Two numbers of motor bikes (two wheelers) for mission purpose to visit mission fields.
  • Pray for Orissa and Our ministry operation areas
  • Pray for church growth and false teaching in the churches.
  • Pray for the spirit of disunity among the believers so that unity among the churches should be established strongly.

You can be a volunteer:

I want to be involved with “Hosanna Ministry” and make one or more of the following commitment to prompt this service.

I enclose a donation for the sponsor of native missionery/ for an orphan child/ a bicycle for a missionery/ contribute towards literature to adopt a village.

Please send your D.D./ Cheque/ MO in favor of “ HOSSANA MINISTRY ” payable at G. Udayagiri.

You may want to deposit your donation directly into our ministry account. Our bank details are as follows:

Name of Bank Account : Hossana Ministry

Bank : State Bank of India, G. Udayagiri Branch

Bank Account No : 31745933916

Swift Code : SBININBB270

For foreign contributions, we have FCRA from the Ministry of Home Affairs and

the account No is 11754369819. Rest of the details are same as above.

“ God loves a cheerful giver”

Director

Rev.
Prem Prakash Singh
CONTACT:
(06847) 260264,
+919556906079
All donations to Hossana Ministry are tax exempted under section 80G of the Indian Income Tax Act.
Den totale MAO aktivitet i WP rotter redusert eller uendret, men i EP rotter det dramatisk økt, spesielt i nevronene n. Raphe Pontis og n. Raphe dorsalis (1,198 +/- 0,028 og 1,268 +/- 0,018 enheter sammenlignet med kontrollverdier 0,594 +/- 0.008 og 0.804 +/- 0,011 enheter; p \u0026 lt; 0,001).I et forsøk på å bedre forstå effektene av langvarig trening på hypothalamus-hypofyse-ovarie-aksen, gjorde vi en rekke parajumpers salg sammenligninger mellom unge hunnrotter i to behandlingsgrupper: 1) langvarig trening, hvor vekst og reproduktiv utvikling ble arrestert på en peripubertal stadium ved å kreve rotter til å kjøre over lengre tid for å skaffe mat; og 2) frivillig trening, der samme aldrende kontrollrotter ble foret ad libitum og gitt fri tilgang til et løpehjul. Den pulserende utskillelse av luteiniserende hormon (LH) og veksthormon ble fullstendig undertrykket ved langvarig trening behandling. Gjennomsnittlig nivå av follikkelstimulerende hormon, prolaktin, og thyroid-stimulerende hormon ble ikke påvirket. Det ble observert at alle de studerte cytokiner, med unntak av IL-10, ble påvirket av enten sham behandling, brannskade, eller begge former for stress. Det stress-indusert respons forekom oftest woolrich jakke hos dyr som var enten hypo- eller hyperprolactinemic. Vi konkluderer med at PRL nivået var i stand til å påvirke humbug-indusert og brenne-induserte endringer i GM og M kolonidannelse.virveldyr organer viser konsekvent venstre-høyre (LR) asymmetri i plassering og mønster. Å identifisere gener som er involvert i denne prosessen vi utført en ENU basert genetisk skjermen. Av 135 linjer analysert 11 viste klare enkelt gen defekter som påvirker LR mønster, inkludert 3 nye alleler av kjente LR gener og mutanter i romanen LR loci. I tilfelle av trinuclear klynger [W (3) E (4) (H2O) (9)] (4+), de enkelte terninger [W (3) Gee (4) (H2O) (12)] (6 +) er dominant og forberedt av reaksjonene med geo, eller geo (2) / H (3) PO (2). Omdannelse av [W (3) Gee (4) (H2O) (12)] (6 +) til de tilsvarende doble kuber oppnås ved reduktiv addisjon med BH (4) (-) i nærvær av en ytterligere ekvivalent av [W (3) E (4) (H2O) (9)] (4+). Det krystallstrukturer (pts (-) = p-toluen-sulfonat) av [Mo (6) GES (8) (H2O) (18)] (PTS) (8) .28H2O, (1); [W (6) GeS (8) (H2O) (18)] (PTS) (8) .23H2O, (2); og [Mo (6) Gese (8) (H2O) (18)] (PTS) (8) .8H2O, (3); vært fastsatt, hvorav (2) er den første strukturen i en W (6) dobbel kube.tillegg nærvær av noen louis vuitton vesker sammenheng mellom to metoder innenfor hver guide ble undersøkt ved hjelp av korrelasjonsanalyse. Det ble observert at en * og b * -verdier oppnådd ved digital metode var korrelert med de av spektrofotometer. Spektrofotometrisk analyse viste ingen forskjeller mellom de L * målinger av canada goose norge skygge kategoriene av tre skygge guider (P \u0026 gt; 0,05), men signifikante forskjeller ble observert mellom L * verdier av skyggen faner med digital analysemetode (P = 0.000).