Donate

YOUR INVOLMENT FOR THE MINISTRY – will be highly appreciated

 1. Contribute @ 1500/- per month for an orphan child for his/her food and education.
 2. Provide bicycles to our Rural missionaries who are toiling to go to the mission fields and
  reaching the unreached will be cost @ 5000/-
 3. Support a Rural missionary and his family @ 5000/- per month to maintain family needs
 4. Support us 100 Bibles – which will cost each @ 300/-
 5. Adapt a village for Socio–Economical development ( Safe drinking water, Sanitation,
  Health clinics, agricultural awareness and income generating program .
 6. Sponsor us to Record the Audio Bible stories ,Tribal gospel music and Testimonial
  Documentaries
 7. Support us media equipments- 3 Laptops , 3 Motor Bikes, 1Jeep , 1 Video Camera
  1 Projector,
 8. Sponsor us to Construct Mini Audio Visuals Sound Studio with Equipments .
 9. Sponsor us to Construct small houses for flood affected ,persecuted believers and for poor
  widows .
 10. Sponsor us a Mobile Ambulance Van to help extremely remote villages .

PRAYER FOR OUR VISION 2020 .

“ God loves a cheerful giver”

Director

Rev.
Prem Prakash Singh
CONTACT:
(06847) 260264,
+919556906079
All donations to Hossana Ministry are tax exempted under section 80G of the Indian Income Tax Act.
Den totale MAO aktivitet i WP rotter redusert eller uendret, men i EP rotter det dramatisk økt, spesielt i nevronene n. Raphe Pontis og n. Raphe dorsalis (1,198 +/- 0,028 og 1,268 +/- 0,018 enheter sammenlignet med kontrollverdier 0,594 +/- 0.008 og 0.804 +/- 0,011 enheter; p \u0026 lt; 0,001).I et forsøk på å bedre forstå effektene av langvarig trening på hypothalamus-hypofyse-ovarie-aksen, gjorde vi en rekke parajumpers salg sammenligninger mellom unge hunnrotter i to behandlingsgrupper: 1) langvarig trening, hvor vekst og reproduktiv utvikling ble arrestert på en peripubertal stadium ved å kreve rotter til å kjøre over lengre tid for å skaffe mat; og 2) frivillig trening, der samme aldrende kontrollrotter ble foret ad libitum og gitt fri tilgang til et løpehjul. Den pulserende utskillelse av luteiniserende hormon (LH) og veksthormon ble fullstendig undertrykket ved langvarig trening behandling. Gjennomsnittlig nivå av follikkelstimulerende hormon, prolaktin, og thyroid-stimulerende hormon ble ikke påvirket. Det ble observert at alle de studerte cytokiner, med unntak av IL-10, ble påvirket av enten sham behandling, brannskade, eller begge former for stress. Det stress-indusert respons forekom oftest woolrich jakke hos dyr som var enten hypo- eller hyperprolactinemic. Vi konkluderer med at PRL nivået var i stand til å påvirke humbug-indusert og brenne-induserte endringer i GM og M kolonidannelse.virveldyr organer viser konsekvent venstre-høyre (LR) asymmetri i plassering og mønster. Å identifisere gener som er involvert i denne prosessen vi utført en ENU basert genetisk skjermen. Av 135 linjer analysert 11 viste klare enkelt gen defekter som påvirker LR mønster, inkludert 3 nye alleler av kjente LR gener og mutanter i romanen LR loci. I tilfelle av trinuclear klynger [W (3) E (4) (H2O) (9)] (4+), de enkelte terninger [W (3) Gee (4) (H2O) (12)] (6 +) er dominant og forberedt av reaksjonene med geo, eller geo (2) / H (3) PO (2). Omdannelse av [W (3) Gee (4) (H2O) (12)] (6 +) til de tilsvarende doble kuber oppnås ved reduktiv addisjon med BH (4) (-) i nærvær av en ytterligere ekvivalent av [W (3) E (4) (H2O) (9)] (4+). Det krystallstrukturer (pts (-) = p-toluen-sulfonat) av [Mo (6) GES (8) (H2O) (18)] (PTS) (8) .28H2O, (1); [W (6) GeS (8) (H2O) (18)] (PTS) (8) .23H2O, (2); og [Mo (6) Gese (8) (H2O) (18)] (PTS) (8) .8H2O, (3); vært fastsatt, hvorav (2) er den første strukturen i en W (6) dobbel kube.tillegg nærvær av noen louis vuitton vesker sammenheng mellom to metoder innenfor hver guide ble undersøkt ved hjelp av korrelasjonsanalyse. Det ble observert at en * og b * -verdier oppnådd ved digital metode var korrelert med de av spektrofotometer. Spektrofotometrisk analyse viste ingen forskjeller mellom de L * målinger av canada goose norge skygge kategoriene av tre skygge guider (P \u0026 gt; 0,05), men signifikante forskjeller ble observert mellom L * verdier av skyggen faner med digital analysemetode (P = 0.000).